Ozonoteràpia en el tractament de les hèrnies discals

L’ozonoteràpia és la tècnica mèdica en la qual s’utilitza l’ozó amb finalitats terapèutiques

Atesos els amplis efectes i beneficis d’aquest gas en la salut humana, l’ozonoteràpia està integrada dins l’anomenada “medicina convencional” en molts països, generalment més avançats que el nostre, i forma part dels seus respectius sistemes nacionals de salut. De ben segur que a mesura que es vagin coneixent i constatant les seves bondats i la seva eficàcia, tant entre els pacients com entre els professionals de la salut, també al nostre país l’ozonoteràpia acabarà assolint el lloc preeminent que li pertoca dins dels protocols terapèutics de nombroses patologies.

Una de les patologies en la qual més s’empra i on resulta d’especial utilitat és en el tractament de lapatologia vertebral, i més específicament en el tractament de les hèrnies discals. Simplificant-ho molt per fer-ho entenedor, direm que la clínica de l’hèrnia discal es produeix quan el disc intervertebral es desplaça cap a l’arrel nerviosa de la proximitat i la comprimeix. Al mateix temps, durant aquest procés herniari es produeixen substàncies neurotòxiques que irriten l’arrel i fenòmens inflamatoris i vasculars que involucren els teixits del voltant. Aquest darrer fet és el responsable majoritari del dolor local i radicular associat a l’hèrnia, i aquí és on actua primordialment l’ozó millorant l’aportació d’oxigen i el trofisme de la zona afectada, eliminant el dolor i el procés inflamatori, ja que neutralitza i inhibeix la secreció de les substàncies implicades, i modulant la resposta immunològica. Paral·lelament a aquestes accions, l’ozó desseca la part de disc que protrueix, i això en comporta la seva reducció i fins i tot la desaparició.

Si bé existeixen diverses tècniques per aplicar localment l’ozó per a aquesta finalitat, la més emprada i efectiva és la injecció paravertebral. Els seus principals avantatges respecte a altres vies són la seva eficàcia superior (percentatge d’èxit del 90%), perquè és un tractament ambulatori molt ben tolerat pel pacient i perquè no té efectes secundaris. Per assolir aquests resultats tan desitjables és imperatiu posar-se en mans d’un metge ozonòleg experimentat, bon coneixedor de les propietats fisicoquímiques i mèdiques d’aquest gas i que estableixi un pla de tractament apropiat a cada cas. L’aplicació de protocols inadequats o de volums, dosis o concentracions incorrectes del gas converteixen el tractament en senzillament inefectiu.

En definitiva, com ha quedat demostrat en nombrosos estudis multicèntrics, l’ozonoteràpia aplicada segons determinats protocols, és un eina de primera línia en el tractament de la patologia discal, inflamatòria i degenerativa vertebral i que, pels seus grans avantatges, està cridada a tenir un lloc preponderant en els esquemes terapèutics d’aquestes, sobretot quan el tractament conservador ha fracassat i abans de recórrer a la cirurgia.

Principals indicacions de l’ozonoteràpia en patologia vertebral:

  • La majoria de protrusions i hèrnies discals cervicals, dorsals i lumbars
  • Osteoartrosi degenerativa de columna vertebral
  • Estenosi degenerativa del canal vertebral
  • Síndromes facetàries
  • Fibrosi postquirúrgica: els pacients intervinguts de columna la presenten freqüentment. Es tracta de cicatrius doloroses a l’àrea operada. L’ozonoteràpia aconsegueix una reducció del 85% d’aquestes cicatrius i una millora clínica paral·lela.

Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825

Màster en Ozonoterapia Mèdica
Màster Universitari en Medicina Estètica
Especialista universitari en Medicina Estètica
Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic
Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic
Director mèdic de les clíniques Nexus

 

Potser estaves buscant:

Tractament fibriomiàlgia Lleida, tractament hèrnia discal Lleida, tractament del dolor Lleida, tractament ozonoteràpia Lleida, ozonoteràpia en medicina de l’esport, medicina preventiva Lleida, tractament patologies ozonoteràpia LleidaCompartir: