Ozonoteràpia en la fibromiàlgia

Ozonoteràpia en la fibromiàlgia

Havia de passar, i així ha estat: Fa poques setmanes la ministra de Sanitat anunciava la incorporació de determinats tractaments d’ozonoteràpia mèdica dins del Sistema Nacional de Salut (concretament, en patologia vertebral) en haver-se evidenciat, davant alguns tractaments actuals, la seva superior efectivitat, innocuïtat i, en els temps actuals, també important, assequibilitat econòmica. Tal com ja profetitzàvem en l’article que vam dedicar a la patologia vertebral, a mesura que es vagin coneixent i constatant les bondats i l’eficàcia de l’ozó mèdic, tant entre els pacients com entre els professionals de la salut, l’ozonoteràpia acabarà assolint al nostre país el lloc preeminent que li pertoca dins dels protocols terapèutics

de nombroses patologies, com ja ha succeït en països més avançats del nostre entorn.

 

L’ozonoteràpia acabarà assolint al nostre país el lloc preeminent que li pertoca

 

Una altra patologia en la qual l’ozonoteràpia està cridada a tenir un paper terapèutic cabdal és la fibromiàlgia. Tant és així que, de fet, les principals clíniques privades del país o l’Institut Català de Reumatologia la integren ja dins dels seus esquemes terapèutics. Nombrosos estudis avalen aquesta eficàcia, inclòs un amb una mostra de 3.000 pacients seguits durant cinc anys, en què s’evidencia una evolució clínica significativament més favorable en els pacients tractats amb ozó que en aquells als quals no s’havia aplicat aquesta teràpia.

 

La fibromiàlgia és un tipus de reumatisme no articular caracteritzat per dolor musculoesquelètic generalitzat i una sensació dolorosa a la pressió en uns punts determinats (punts gatell). A més del dolor, els pacients presenten altres símptomes com cansament, alteracions del son i formiguéigs nocturns. A l’Estat espanyol hi ha més de 800.000 afectats, dels quals entre el 80 i el 90% són dones d’edats compreses entre els 30 i els 50 anys. Generalment, aquests pacients són tractats amb analgèsics, antiinflamatoris, relaxants musculars i antidepressius, i presenten una escassa o nul·la resposta a aquests fàrmacs. Resumidament, direm que l’ozó, a part de la seva incomparable acció analgèsica, antiinflamatòria, antioxidant i immunoreguladora, actua millorant l’oxigenació cel·lular i de la placa motora, i regularitzant la secreció de certes substàncies implicades a nivell del sistema nerviós central, en la producció i percepció del dolor.

 

Tot això comporta, a més de disminuir el dolor, una reducció del cansament i la fatiga presents en el quadre, una millora en la qualitat del son i una reducció de l’ansietat-depressió que sovint els acompanya. En definitiva, l’ozonoteràpia incrementa significativament la qualitat de vida del pacient, alhora que disminueix la dependència farmacològica a què es veuen abocats aquests malalts, i el que és més important, sense cap risc ni efecte secundari. Per assolir aquests resultats tan desitjables, és imperatiu posar-se en mans d’un metge ozonòleg experimentat, bon coneixedor de les propietats fisicoquímiques i mèdiques d’aquest gas i que estableixi un pla de tractament apropiat a cada cas. L’aplicació de protocols inadequats o de volums, dosis o concentracions incorrectes del gas converteixen el tractament, senzillament, en inefectiu.

 

L’ozonoteràpia incrementa la qualitat de vida i disminueix la dependència farmacològica

 

 

Malgrat totes aquestes bondats de l’ozó mèdic, que també són extensibles a patologies afins, com la Síndrome de Fatiga Crònica i la Sensibilitat Química Múltiple, cal subratllar que el pacient amb fibromiàlgia requereix un abordatge terapèutic multidisciplinari (amb la intervenció de diversos especialistes, com reumatòlegs, psiquiatres, nutricionistes o fisioterapeutes) que inclogui diferents tipus de teràpies d’acord amb la clínica que presenta. Però creiem, tant per experiència personal i aliena com pels nombrosos i creixents estudis sobre aquest tema, que un eix central en l’abordatge terapèutic d’aquests pacients passa avui dia per l’ozonoteràpia ben aplicada, i que malgrat els interessos contraris de la indústria farmacèutica, s’acabarà incorporant, per pura evidència clínica, en el protocol terapèutic d’aquesta malaltia, com ja ha succeït en la patologia vertebral.

 

Potser estaves buscant:

Fibriomialgia Lleida, Tractament fibriomiàlgia Lleida, tractament hèrnia discal Lleida, tractament del dolor Lleida, tractament ozonoteràpia Lleida, ozonoteràpia en medicina de l’esport, medicina preventiva Lleida, tractament patologies ozonoteràpia Lleida

Ozonoteràpia en Malalties Neurodegeneratives

Ozonoteràpia en Malalties Neurodegeneratives

Les malalties neurodegeneratives afecten a 50 milions de persones al món i tenen un creixent impacte negatiu sobre les famílies i la societat. Mentre es van desvetllant i entenen els processos degeneratius cel·lulars que permetran idear en el futur tractaments per alentir la mort neuronal, no podem ignorar en l’actualitat l’efecte beneficiós de l’Ozonoteràpia, particularment en els estadis inicials d’aquestes malalties. L’Ozonoteràpia, aplicada en protocols perfectament estudiats i definits:

  • Millora el flux sanguini cerebral
  • Estimula els mecanismes de transport i utilització de l’oxigen a nivell cel·lular
  • Millora el metabolisme neuronal i corregeix l’estrès oxidatiu crònic característic de totes aquestes malalties. Així, les neurones reactiven la síntesi d’enzims antioxidants que retarden i/o eviten la mort cel·lular
  • Té la capacitat de mobilitzar les cèl·lules pluripotencials del moll de l’os i d’activar també les  cèl·lules pluripotencials latents cerebrals, fet que li permet erigir-se  en un veritable paradigma de la medicina regenerativa
  • No té efectes adversos ni secundaris
  • Pot combinar-se sense problemes amb la teràpia farmacològica convencional

Així, diversos estudis doble cec han certificat la seva eficàcia en la malaltia d’Alzheimer en demostrar-se en les proves psicomètriques, en un 73% – 90% (segons l’estudi) dels pacients tractats, una milloria de la condició mental general, de les manifestacions psiquiàtriques i conductuals, i de la capacitat de desenvolupament per les seves activitats diàries.

En definitiva, l’Ozonoteràpia reactiva certes funcions biològiques, en reverteix d’altres alterades i estabilitza o paralitza, en el millor dels casos i conjuntament amb la teràpia farmacològica, el procés.

Per similars raons, l’ozó també és especialment útil en pacients afectats per malalties cerebro-vasculars i és altament beneficiós, així mateix, en altres alteracions neurològiques tant centrals com perifèriques.

Un potencial terapèutic inabastable … A l’abast de tothom.

Dr. S. Pinós

Director Mèdic Clíniques Nexus

PER A MÉS INFORMACIÓ: NEXUS BIOMÈDIC C/SEGRIÀ 30 – 25006 LLEIDA