Ozonoteràpia en la Cel·lulitis i Estríes

En Medicina Estètica, el terme cel·lulitis fa referència bàsicament a una degeneració del teixit adipós subcutani a conseqüència d’un trastorn circulatori a nivell local. Aquest fet comporta en darrer terme una alteració de la textura cutània, originant-se els anomenats “nòduls cel·lulítics” i la “pell de taronja”, que donen un aspecte molt inestètic a la pell de la zona en qüestió.

L’administració local d’ozó en el teixit cel·lular subcutani:

  • Millora la microcirculació i l’oxigenació de la zona
  • Torna soluble el greix, i per tant, en facilita la seva eliminació
  • Reabsorbeix les fibres connectives que envolten els adipòcits, eliminant així els nòduls cel·lulítics en particular i la ‘pell de taronja’ en general.

L’esquema terapèutic s’individualitza segons cada cas atenent  a les seves característiques clíniques i als factors etiològics involucrats. L’eficàcia i millora clínica son quasi bé espectaculars ja des de les primeres sessions, millorant tant l’aspecte extern com, el més important, les causes que la provoquen. Aplicant la teràpia segons protocols perfectament estudiats i estandaritzats, podem afirmar que, avui per avui, es el tractament més efectiu conegut per aquesta alteració. A més, no té efectes secundaris, es molt ben tolerada i permet combinar-la, si s’escau i segons el cas, amb altres teràpies coadjuvants com drenatges limfàtics o presoteràpia.

Les capacitats oxigenants, revitalitzants i regeneradores de l’ozó, s’utilitzen també per tractar altres alteracions dermoestètiques com les estries i la flacciditat. En el cas de les estries, actuant per mecanismes semblants als exposats en el tractament de la cel·lulitis, en millora l’aspecte i coloració, i en difumina notablement els límits, fent que, juntament amb la millora global de la textura cutània de l’àrea, el resultat estètic esdevingui excel·lent  i molt superior a tots els altres tractaments emprats per aquest fi. Igualment que en la cel·lulitis, el planning terapèutic es personalitza segons cada cas i pot combinar-se sense problemes amb altres tractaments afins, sobretot amb Factors de Creixement (que a la seva vegada també poden ozonitzar-se), per així incrementar més encara la seva potència regeneradora cutània.

Les interminables propietats de l’ozó permeten que tingui un ampli terreny d’actuació també dins de la Medicina Estètica i així, apart de les dos alteracions comentades, es especialment eficaç per tractar altres problemes mèdico-estètics com la flacciditat, envelliment cutani, arrugues, alopècia, varius, acne etc…

Tot un potencial terapèutic inabastable… a l’abast de tothom!

Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825

Màster en Ozonoterapia Mèdica
Màster Universitari en Medicina Estètica
Especialista universitari en Medicina Estètica
Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic
Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic
Director mèdic de les clíniques Nexus

 

Postser estaves buscant:

Eliminar cel·lulitis Lleida, combatre cel·lulitis Lleida, tractament estríes Lleida, tractament acné Lleida, ozonoteràpia facial Lleida, tractament ozonoteràpia Lleida, infiltracions d’ozò mèdic Lleida, tractament cel·lulitis amb ozonoterapia.Compartir: